ALTERNATIVNA I INKLUZIVNA ŠKOLA

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Sarajevu obrazuje i djecu sa poteškočama u razvoju. Ove godine školu su završila četiri kuhara i tri pomoćna kuhara (III i II stepen stručne spreme), šest operatora za unos podataka (III stepen ss), tri molera (III stepen ss), šest pomoćnih dekoratera ( I stepen stručne spreme) –…