Sajam sarajevskih srednjih škola

U Sarajevu je održan Sajam srednjih škola, na kojem su učenici završnih razreda osnovnih škola i njihovi roditelji imali priliku upoznati se sa programima i zanimanjima koje nude srednje škole.

“Ovo je jedan od najvažnijih trenutaka u vašim životima. Završavate osnovnu školu, pripremate se za maturalno veče, polaganje eksterne mature i nakon svega toga ostaje uvijek pitanje -kuda  dalje?Upravo zbog toga smo i organizirali ovaj sajam, jer svaka škola u Kantonu Sarajevo može ponuditi mnogo toga” – poručila je ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić.

Iz Ministarstva je najavljeno da će i ove godine 100 učenika koji izaberu neko od 18 deficitarnih zanimanja dobiti stipendiju od resornog ministarstva.

Na Sajamu se predstavilo 36 sarajevskih srednjih škola. Sajam je organizovalo resorno ministarstvo u saradnji sa Zajednicom srednjih škola.