BEČKE PRIČE IZ SVIJETA ZANATA (2): „Bečki proizvod“, program promocije zanata i grada

Kroz serijal „Bečke priče iz Svijeta zanata“ upoznajte bečka iskustva i prakse u održanju i razvoju zanatstva. Obrti i zanati sa preko 50.000 preduzeća i preko 130.000 radnih mjesta čine pokretački motor ekonomije i stvaranja radnih mjesta u Beču! Beč je prepoznao zanate ne samo kao ekonomski, nego i kao turistički, kulturni i istorijski potencijal grada. Predstavljamo „Bečki proizvod“ (Wiena products) – jedinstvenu inicijativu koju je pokrenula Privredna komora grada Beča.

 Kada je osnovana platforma Wien Products i zašto? Sa kojim ciljem?

– Platformu Wien Products osnovala je 1995. godine Privredna komora Grada Beča kako bi podržala odabrana bečka preduzeća sa dugogodišnjom tradicijom, koja su već generacijama u porodičnom posjedu kao i stoljetne institucije kulture u njihovim aktivnostima izvoza. Sadašnjih 60 preduzeća platforme “Wien Products” primjer su proizvoda i usluga koje odgovaraju najvišim kriterijama kvaliteta i standardima izrade, a u njima se ogleda i jedinstvena atmosfera i estetika Beča – kaže Viktor Vanicek.

Ko je došao na ideju Wien Productsa?

– Tadašnji predsjednik Privredne komore Grada Beča, profesor Walter Nettig.

Koliko saradnika ima ova platforma?

– Trenutno četiri saradnika.

PROFIT OD TRADICIONALNIH ZANASKIH TEHNIKA

Koji su ciljevi?

– Podrška bečkim firmama, etabliranje platforme za one firme u Beču koje proizvode proizvode najviše kvalitete, podrška izvoza.

Koje su Vaše aktivnosti i na koji način one omogućuju ostvaranje ciljeva?

– Manifestacije u zemlji i inostranstvu, naročito B2B sajmovi koji se održavaju širom svijeta, promovisanje Beča, pri čemu je fokus na turistima koji obilaze Beč.

Ko profitira od toga?

– Beč kao poslovna lokacija, članovi platforme Wien Products, ostale firme partneri, saradnici firmi, javnost i to održavanjem tradicionalnih zanatskih tehnika.

Koja je Vaša misija?

– Jačanje i promocija Beča kao poslovne lokacije.

Zbog čega su Vaše aktivnosti značajne za Beč?

– Daljnja promocija jedinstvenosti Beča, jačanje Beča kao poslovne lokacije, održavanje bečke zanatske umjetnosti i tradicije, održavanje radnih mjesta u Beču.

 Ovaj sadržaj je nastao zahvaljujući ljubaznosti Eurocomm PR-Ured grada Beča u Sarajevu

logo