Obavijest obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi usklađivanja poslovanja

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti da su obavezni uskladiti poslovanje sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH (”Službene novine FBiH” broj: 75/21).

U članu 82. Stav (1) Zakona propisano je da: ”Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima uskladiti će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona”, tako da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 01.10.2022. godine.
U članu 82. Stav (2) Zakona propisano je da: ”Nadležni organ prema sjedištu obrta ili srodne djelatnosti po službenoj dužnosti obavještava obrtnike i lica koja obavljaju srodne djelatnosti o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja sa ovim zakonom, kao i o potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje.”

Zahtjeve i upute o potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje, iznos takse koja se prilaže uz zahtjev, možete preuzeti u nadležnim općinama u kojima je djelatnost registrovana.