‘NFT for Women’: Otvoren poziv za bh. umjetnice koje svoja djela žele plasirati na digitalno tržište

U okviru pilot projekta ‘NFT for Women’, kojeg razvija Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske zajedno sa UN Women u BiH, otvoren je javni poziv za bh. umjetnice svih starosnih dobi koje svoju umjetnost žele plasirati na NFT digitalno tržište.

Cilj projekta je približavanje NFT-a (engl. non-fungible tokens, u prevodu nezamjenjivi tokeni) lokalnoj umjetničkoj zajednici i ukazivanje na značajan ekonomski potencijal ove inovacije za savremenu umjetnost i kreativne industrije.

S ciljem osnaživanja bh. umjetnica i educiranja o digitalnom tržištu, otvoren je javni poziv za umjetnice koje se mogu prijaviti na javni poziv sa svojim umjetničkim radovima. Poziv umjetnicama otvoren je od 1. decembra 2022. do 30. januara 2023. godine. Sve zainteresirane umjetnice mogu se prijaviti putem linka.

NFT je jedinstven i predstavlja digitalnu verziju bilo koje stvari ili imovine, uključujući i umjetnička djela. Oni su trajno pohranjeni u posebnoj bazi podataka, zvanoj blockchain (lanac blokova), u inovativnom programskom formatu, koji se zove pametni ugovor (smart contract). Ove tehnološke inovacije otvorile su potpuno nove mogućnosti za umjetnost, kakve su do sada bile nezamislive. Tako je tokom posljednjih godina nastalo jedno potpuno novo globalno tržište, u kojem se umjetnički radovi kupuju i prodaju za kriptovalute.

Sručni žiri će izabrati 20 umjetnica sa po jednim umjetničkim radom koji će biti transformirani u NFT tokene. Nakon objavljivanja rezultata i konverzije izabranih radova u NFT-ove, bit će održane i javne prezentacije u Banjoj Luci i Sarajevu.

Izabrani originalni radovi nakon završetka projekta će biti trajno pohranjeni u depou Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Transformacija rada u digitalne tokene je promjena vrijednosne strukture u kojoj originalni rad nema više raniju tržišnu vrijednost jer prelazi iz analognog u digitalni oblik.

Djela lokalnih umjetnika/ca na digitalnom tržištu nisu dovoljno zastupljena, te ovaj projekt otvara vrata za ulazak domaćih umjetnica i umjetnika na novo tržište sa velikim ekonomskim potencijalom.

Za više informacija, pozivamo vas da pratite Facebook i Instagram profile projekta ‘NFT for Women’.